"...за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори." Ефесяни 5:12

Основно изображение: Дмитрий Дьячков         Повечето картини в изображението: Вася Ложкин